Gebrek aan digitaal mainportbeleid bedreigt ruim 3 miljoen banen

De Nederlandse digitale infrastructuur is een belangrijke motor voor digitalisering, banen en economische groei. In 2019 leverde elke €1 omzet maar liefst €15 aan toegevoegde waarde op voor de Nederlandse economie. De impact van digitalisering op de Nederlandse economie zal in 2025 in totaal € 460 miljard gaan bedragen. Dit is 60% van het BNP, […] Read more »